Julianne Nguyen Senior Recital: Melodies around the World

Julianne Nguyen Senior Recital poster: Melodies around the World

Sonoma State Music Department presents
(Sonoma State Khoa Âm Nhạc xin giới thiệu)

Melodies around the World (Giai Điệu Vòng Quanh Thế Giới)
Echoes of Vietnam (Tiếng Vang Việt Nam)

Julianne Nguyen (Nguyễn Hồ Gia Hân), mezzo-soprano

Yvonne Wormer, piano & harpsichord

April 6, 2024

7:30pm PST

Schroeder Hall

From the studio of Jane Erwin (Từ studio của Jane Erwin)

This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Music Education
(Buổi biểu diễn này được trình bày nhằm đáp ứng một phần các yêu cầu cho bằng Cử nhân Giáo dục Âm nhạc)

Recital program (English)

Lịch chương trình (Recital program in Vietnamese)

Location
Schroeder Hall
DATES - TIMES - TICKETS
Date and Time Ticket Link
Saturday, April, 6, 2024, 7:30pm